Giải câu 4 Bài 7 Trang 26 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 26 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Đề bài câu 4 Trang 26 SGK GDCD lớp 9:

Hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.

Lời giải câu 4 Trang 26 SGK GDCD lớp 9:

Em hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: quét dọn khu di tích lịch sử, tìm hiểu về các truyền thống của quê hương, vận động các bạn cùng làm chung, xây dựng ý thức mọi người cùng bảo về các truyền thống tại địa phương.

BAIVIET.COM