Giải câu 4 Trang 25 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 25 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Đề bài câu 4 Trang 25 SGK GDCD lớp 8:

Hãy tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa tại nơi em ở.

Lời giải câu 4 Trang 25 SGK GDCD lớp 8:

Học sinh tìm một việc làm mà em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi em ở, có thể đọc trong sách báo, được chứng kiến, xem trên tivi hay được bố mẹ kể lại.

(BAIVIET.COM)