Giải câu 4 Bài 3 Trang 23 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 4 Trang 23 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Đề bài câu 4 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Một học sinh chuyển từ cấp THCS lên cấp THPT có được coi là bước phát triển không? Tại sao?

Lời giải câu 4 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn.

Vậy nên, một học sinh từ cấp THCS lên cấp THPTcũng được xem là bước phát triển. Đây thể hiện trình độ học tập củ học sinh đã tăng lên nên mới được tăng cấp bậc đi học.

BAIVIET.COM