Giải câu 4 (Trang 203 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) trang 197 – 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Tác giả đã tô đậm những phẩm chất gì của sông Hương trong lịch sử và thơ? Phân tích cách nhìn độc đáo mang tính phát hiện của tác giả.

Trả lời:

Vẻ đẹp của sông Hương được nhà văn phát hiện và diễn tả dưới tả dưới góc nhìn lịch sử, văn hóa. Ông đã huy động những hiểu biết về âm nhạc cùng những liên tưởng độc đáo: “điệu chảy lặng lờ của nó khi ngang qua thành phố” của dòng sông Hương bộc lộ khát vọng cao đẹp của con người là muốn đem cái đẹp để xây dựng, bồi đắp văn hóa và lịch sử nước nhà.

(BAIVIET.COM)