Giải câu 4 (Trang 200 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 200 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 198 – 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây không thể hiện màu sắc sử thi trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành?

A – Đề cập tới vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của đất nước – cuộc kháng chiến chống Mĩ giành độc lập cho dân tộc

B – Xây dựng các nhân vật anh hùng quyết chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của đất nước

C – Thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ

D – Tạo dựng một bức tranh hoành tráng về thiên nhiên và con người

Trả lời:

Đáp án đúng: D – Tạo dựng một bức tranh hoành tráng về thiên nhiên và con người

(BAIVIET.COM)