Giải câu 4 Trang 20 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 20 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội

Đề bài câu 4 Trang 20 SGK GDCD lớp 8:

Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội sắp tới, nhưng bạn không muốn đi vì đang xem đá bóng trên vô tuyến. Em sẽ xử sự như thế nào? Vì sao?

Lời giải câu 4 Trang 20 SGK GDCD lớp 8:

– Em sẽ thuyết phục, giải thích cho bạn thấy cứ 5 năm mới có một lần bầu cử, bóng đá không xem trận này thì xem trận khác.

– Học sinh phải tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; việc tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội là trách nhiệm của một đội viên, việc làm đó thể hiện lòng yêu nước

– Xong công việc bạn có thể tiếp tục xem bóng đá.

(BAIVIET.COM)