Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (Tiếp theo) trang 194 – 195 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Thế nào là từ đồng âm? Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa.

Trả lời:

Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì tới nhau.

– Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa:

+ Trong từ nhiều nghĩa (một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hoạt động, tính chất; biểu thị nhiều khái niệm), các nghĩa của từ có mối quan hệ với nhau

+ Trong từ đồng âm, các từ vốn là những từ hoàn toàn khác nhau, không có mối quan hệ nào giữa chúng.

(BAIVIET.COM)