Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (Tiếp theo) trang 194 – 195 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Thế nào là từ đồng âm? Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa.

Trả lời:

Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì tới nhau.

– Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa:

+ Trong từ nhiều nghĩa (một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hoạt động, tính chất; biểu thị nhiều khái niệm), các nghĩa của từ có mối quan hệ với nhau

+ Trong từ đồng âm, các từ vốn là những từ hoàn toàn khác nhau, không có mối quan hệ nào giữa chúng.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)