Giải câu 4 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Văn học trang 181 – 182 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Các văn bản tác phẩm thuộc văn học hiện đại Việt Nam đã cho em làm quen với những thể loại nào? Trong từng thể loại, phương thức biểu đạt nào (tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh) có vị trí chủ đạo?

Trả lời:

– Những thể loại văn học hiện đại: Thơ mới, truyện ngắn, truyện vừa, kịch nói, kí, văn xuôi,…

– Truyện ngắn, kịch nói: chủ đạo là tự sự, có kết hợp miêu tả và biểu cảm.

– Thơ tự do: Phương thức chủ đạo là biểu cảm, có kết hợp miêu tả.

– Văn xuôi: Có thể là tự sự chủ đạo, có thể là biểu cảm hoặc thuyết minh chủ đạo…

(BAIVIET.COM)