Giải câu 4 Trang 17 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 17 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Đề bài câu 4 Trang 17 SGK GDCD lớp 8:

Hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm những gì để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường?

Lời giải câu 4 Trang 17 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy kể những điều em thấy tự hào về bạn của mình: bạn lớp trưởng, bạn ngồi cạnh, hay bạn hàng xóm.

Từ đó em hãy xây dựng những việc cần phải làm để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường.

(BAIVIET.COM)