Giải câu 4 (Trang 167 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 7 tuần 35 trang 166 – 168 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

a) Vì thấy người lạ.

b) Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

c) Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

Trả lời:

Đáp án đúng: b. Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn

(BAIVIET.COM)