Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả trang 167 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4: Điền từ thích hợp có vần –uôc hoặc –uôt vào chỗ trống:

thắt lưng … bụng, … miệng nói ra, cùng một …, con bạch …, thẳng đuồn …, quả dưa …, bị … rút, trắng … , con chẫu …

Trả lời:

Các từ cần điền lần lượt là:

buộc, buột, duộc (hay giuộc), tuộc, đuột, chuột, chuột, muốt, chuộc.

(BAIVIET.COM)