Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) trang 164 – 167 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Qua hai nhân vật Trần Văn Sửu và thằng Tí, hãy nêu tên vài cảm nghĩ về tính cách con người Nam Bộ.

Trả lời:

Nhân vật người con Trần Văn Tí chứng tỏ tính cách mạnh mẽ không chịu bó tay trước hoàn cảnh. Dù phải hi sinh hạnh phúc của mình nhưng Tí vẫn đặt chữ hiếu lên trên hết.

Nhân vật người cha và con thể hiện tính cách của người Nam Bộ mạnh mẽ và kiên quyết nhưng cũng rất đôn hậu, yêu thương con.

(BAIVIET.COM)