Giải câu 4 (Trang 164 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 164 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Phát biểu tự do trang 163 – 166 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Hãy tưởng tượng tình huống sau:

Anh (chị) đang có mặt giữa đông đảo bạn bè. Mọi người đang trao đổi, bàn luận với nhau về những vần đề (hiện tượng, câu chuyện,…) đang được bàn cãi sôi nổi trong giới trẻ… Anh (chị) có những ý kiến riêng về một chủ đề nảy sinh khi nghe thảo luận và muốn phát biểu những ý kiến đó cho các bạn cùng nghe.

Hãy cho biết:

a) Anh (chị) định phát biểu về chủ đề cụ thể nào?

b) Vì sao anh (chị) lựa chọn chủ đề ấy?

c) Anh (chị) đã phác nhanh trong óc mình những ý chính nào của lời phát biểu và đã sắp xếp chúng lại theo thứ tự nào?

d) Anh (chị) định làm thế nào để thu hút sự chú ý của người nghe?

– Nhấn mạnh những chỗ có ý nghĩa quan trọng trong lời phát biểu.

– Đưa ra những thông tin mới, bất ngờ, gây ấn tượng.

– Lồng nội dung phát biểu vào những câu chuyện kể lí thú, hấp dẫn.

– Tìm cách diễn đạt dễ tiếp nhận và trong hoàn cảnh thích hợp, có thêm sự biểu cảm hay hài hước.

– Thể hiện sự hào hứng của bản thân qua ánh mắt, giọng nói, điệu bộ.

– Tạo cảm giác gần gũi, có sự giao lưu giữa người nói và người nghe.

Trả lời:

Chủ đề cụ thể (chẳng hạn: tình bạn trong thời kì hiện nay).

Vì sao mình chọn chủ đề ấy: (chẳng hạn: tôi rất tâm đắc, hoặc đề tài này được nhiều người quan tâm: đây là chủ đề quen thuộc nhưng hấp dẫn…). Phác nhanh trong óc những ý chính của lời phát biểu và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí. Chẳng hạn:

(1) Tầm quan trọng của một vấn đề tình bạn trong thời đại ngày nay.

(2) Các yếu tố trong cuộc sống hiện nay ảnh hưởng đến tình bạn.

(3) Những yêu cầu, tiêu chuẩn của tình bạn hiện nay.

(4) Ý nghĩa cao đẹp của tình bạn trong thời kì hiện nay.

Nghĩ cách thu hút sự chú ý của người nghe. Ví dụ:

– Nhấn mạnh những chỗ có ý nghĩa quan trọng

– Đưa ra những thông tin mới, bất ngờ, có sức gây ấn tượng.

– Lồng nội dung phát biểu vào những câu chuyện kể lí thú, hấp dẫn, tìm cách diễn đạt dễ tiếp nhận và trong hoàn cảnh thích hợp có thêm sự gợi cảm, hài hước.

– Thể hiện sự hào hứng của bản thân qua ánh mắt, giọng nói, điệu bộ, tạo cảm giác gần gũi, có sự giao lưu giữa người nói và người nghe.

(BAIVIET.COM)