Giải câu 4 Bài 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Đề bài câu 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm lập kế hoạch và thực hiện một hoạt động bảo vệ hoà bình (ví dụ : biểu diễn văn nghệ ; vẽ tranh về chủ đề hoà bình ; giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế ; viết thư bày tỏ tình đoàn kết với thanh, thiếu niên quốc tế ; lên diễn đàn bày tỏ ý kiến, quan điểm của các em về chiến tranh và hoà bình, về một hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh,..).

Lời giải câu 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Học sinh lên kế hoạch cùng các bạn trong nhóm thực hiện một hoạt động bảo vệ hòa bình: biểu diễn văn nghệ ; vẽ tranh về chủ đề hoà bình ; giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế…

BAIVIET.COM