Giải câu 4 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 159 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) trang 158 – 160 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Vận dụng kiến thức đã học về trường từ vựng để phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau:

Áo đỏ em đi giữa phố đông

Cây xanh như cũng ánh theo hồng

Em đi lửa cháy trong bao mắt

Anh đứng thành tro, em biết không?

(Vũ Quần Phương , Áo đỏ)

Trả lời:

– Vũ Quần Phương đã sử dụng hai trường từ vựng:

+ Trường từ vựng màu sắc: đỏ, xanh, hồng.

+ Trường từ vựng lửa: cháy, tro.

→ Hai trường từ vựng đó đã cộng hưởng về nghĩa để tạo nên hiện tượng về chiếc “áo đỏ” bao chùm không gian, cảm xúc.

⇒ Tạo ấn tượng độc đáo về tình yêu mãnh liệt, đắm say.

(BAIVIET.COM)