Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

(BAIVIET.COM)