Giải câu 4 (Trang 148 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 148 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em trang 147 – 148 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

a) …

Lớp trước già đi, có lóp sau thay thế.

b) …Dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn.
c) …Còn ngây tho, dại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn
d) …Trẻ lên ba đang học nói, khiến cả nhà vui vẻ nói theo

(Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ; Tre non dễ uốn; Tre già măng mọc)

Trả lời:

a) Tre già măng mọc

b) Tre non dễ uốn

c) Trẻ người non dạ

d) Trẻ lên ba, cả nhà học nói.

(BAIVIET.COM)