Giải câu 4 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 4 (Trang 147 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác trang 147 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 4: Hai câu thơ cuối là kết tinh tư tưởng của toàn bài thơ. Em cảm nhận được điều gì từ hai câu thơ ấy?

Trả lời:

Hai câu cuối có điệp từ “còn” thể hiện niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Câu thơ cũng là lời thách thức với ngục tù gian khổ.

(BAIVIET.COM)