Giải câu 4 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Bếp lửa trang 143 – 146 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen

Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…

Vì sao ở hai câu dưới tác giả dùng từ “ngọn lửa” mà không nhắc lại “bếp lửa”? “Ngọn lửa” ở đây có ý nghĩa gì? Em hiểu những câu thơ trên như thế nào?

Trả lời:

* Tác giả dùng từ “ngọn lửa” mà không nhắc lại bếp lửa bởi ở đây người cháu đã nhận ra bếp lửa bà nhóm không chỉ bằng nhiên liệu bình thường mà còn được nhóm lên bằng ngọn lửa của chính trong lòng bà – tình yêu thương, niềm tin thầm lặng bất diệt.

* Ý nghĩa: từ bếp lửa trở thành ngọn lửa mang nhiều ý nghĩa biểu tượng:

– Ngọn lửa là sức sống, lòng yêu thương, niềm tin của người bà truyền sang cho người cháu.

– Biểu tượng cho tình bà, tình đời – là cuội nguồn gia đình, dân tộc, là niềm tin, sức sống bền bỉ trong mỗi gia đình, dân tộc.

(BAIVIET.COM)