Giải câu 4 – (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Lập bảng ghi các đặc điểm cơ bản cho thấy các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật theo mẫu sau:

Trả lời:

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Tính cụ thểTình hình tượng
Tính cảm xúcTính truyền cảm
Tính cá thểTính cá thể hóa

(BAIVIET.COM)