Giải câu 4 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Vận nước (Quốc tộ) trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Theo anh (chị) , hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

(BAIVIET.COM)