Giải câu 4 (Trang 13 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 13 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi trang 13 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Nêu khái quát những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Trãi.

Trả lời:

– Nội dung văn chương: Hội tụ 2 nguồn cảm hứng lớn yêu nước – nhân đạo.

– Nghệ thuật: ông là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng việt, với sáng tác bằng chữ Nôm góp phần làm cho tiếng việt trở thành ngôn ngữ dân tộc giàu và đẹp.

(BAIVIET.COM)