Giải câu 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Giữ chữ tín.

Đề bài câu 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về việc giữ chữ tín.

Lời giải câu 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 8:

– Người sao một hẹn thì nên

Người sao chín hẹn thì quên cả mười.

– Nói chín thì nên làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê.

Danh ngôn: “Người trung thực thường lấy đạo trung tín làm chữ”

(BAIVIET.COM)