Giải câu 4 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 128 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần văn trang 128 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Các câu tục ngữ đã được học thể hiện những kinh nghiệm, thái độ của nhân dân đối với thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội như thế nào?

Trả lời:

Các câu tục ngữ đã thể hiện những kinh nghiệm:

– Kinh nghiệm tục ngữ về thiên nhiên – thời tiết: thời gian tháng năm và tháng mười; dự đoán nắng, mưa, bão, giông…

– Kinh nghiệm về lao động sản xuất nông nghiệp: đất đai quý hiếm, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi…

– Kinh nghiệm về con người, xã hội: xem tướng người; học tập thầy, bạn…

(BAIVIET.COM)