Giải câu 4 (Trang 108 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 108 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Truyện Kiều (Phần Nỗi thương mình) trang 107 – 108 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. “Nỗi thương mình” của nhân vật có ý nghĩa mới mẻ như thế nào đối với văn học trung đại?

Trả lời:

Ý nghĩa mới mẻ trong nỗi thương mình của nhân vật: sự tự ý thức về cá nhân trong mọi thời đại mà cái cá nhân có xu hướng triệt tiêu. Hơn nữa, đây lại là ý thức cá nhân của một người phụ nữ, đối tượng được giáo dục theo tinh thần “tam tòng” an phận thủ thường, cam chịu, nhẫn nhục. Sự tự ý thức về bản thân của nàng Kiều có ý nghĩa “cách mạng”. Con người không chỉ biết hi sinh, nhẫn nhục, cam chịu mà còn biết ý thức về phẩm giá, nhân cách bản thân.

(BAIVIET.COM)