Giải câu 4 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ trang 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4: Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Các câu (in đậm) dưới đây sai ở đâu? Hãy chữa lại cho đúng.

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.

– Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.

Trả lời:

a) Không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn Văn; … không thích với chị. Quan hệ từ không những … đòi hỏi phải có quan hệ từ mà còn… đi kèm. Quan hệ từ với trong trường hợp này thiết lập quan hệ giữa không thích và chị là không hợp lí, không tương ứng với vế trước.

b) Có thể chữa:

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Bạn ấy không những giỏi về môn toán, môn văn mà còn giỏi về nhiều môn khác.

– Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị.

(BAIVIET.COM)