Giải câu 4 (Trang 105 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 105 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất?

a) Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.

b) Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác

c) Vì những hồ nước in bóng bầu trời là “Những cái giếng không đáy” nên tác giả có cảm tưởng nhì thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Vì những hồ nước in bóng bầu trời là “Những cái giếng không đáy” nên tác giả có cảm tưởng nhì thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất

(BAIVIET.COM)