Giải câu 4 Bài 14 Trang 102 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 4 Trang 102 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đề bài câu 4 Trang 102 SGK GDCD lớp 10:

Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em (ví dụ: Tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, bộ đội neo đơn, gia đình có công với cách mạng của trường, của địa phương; gương chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tổ quốc của các thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ,… người địa phương; các hoạt động của đội dân phòng, tổ an ninh địa phương,…)

Lời giải câu 4 Trang 102 SGK GDCD lớp 10:

– 100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự

– Đội thanh niên xung kích địa phương tham gia phân làn, điều khiến các điểm nút giao thông giờ tan tầm.

– Giúp đỡ các gia đình thuơng, bệnh binh, liệt sĩ,…

BAIVIET.COM