Giải câu 4 (Trang 101 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 101 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1) – Phần soạn bài Hai cây phong trang 96 – 101 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Tùy chọn trong bài một đoạn khoảng mươi dòng liên quan đến hai cây phong để học thuộc lòng.

Trả lời:

Em có thể tự chọn một đoạn theo yêu thích để học thuộc lòng. Có thể chọn:

– Phía trên làng tôi … hai cây phong thân thuộc ấy.

– Trong làng tôi không thiếu … bốc cháy rừng rực.

– Vài năm học cuối cùng … bao la và ánh sáng.

– Tôi lắng nghe tiếng hai cây phong … Trường Đuy-sen.

(BAIVIET.COM)