Giải câu 4 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Các từ nó, thế, ai trong các đoạn văn trên giữ vai trò ngữ pháp gì trong câu ?

Trả lời:

Từ nó trong đoạn văn (1), ai trong bài ca dao làm chủ ngữ; nó trong đoạn văn (2) làm phụ ngữ cho danh từ, thế làm phụ ngữ cho động từ.

(BAIVIET.COM)