Giải câu 4 – Mục đích, yêu cầu (trang 26 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích (Trang 26 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận phân tích trang 25 – 28 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Kể thêm một số đối tượng phân tích trong các bài văn nghị luận (xã hội và văn học).

Trả lời:

Ví dụ một số đối tượng phân tích trong bài văn nghị luận:

– Ví dụ 1: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

– Ví dụ 2: M. Fa-ra-đây có nói: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”. Trình bày suy nghĩ của anh chị về nhận định trên.

(BAIVIET.COM)