Giải câu 4 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 4.

Trình bày các phương pháp thuyết minh thường được sử dụng trong một bài văn thuyết minh.

Trả lời:

– Ở THCS chúng ta đã tiếp cận những phương pháp thuyết minh như: nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích.

– Ở lớp 10 chúng ta được học thêm một số phương pháp mới như: thuyết minh bằng chú thích, phương pháp sử dụng nguyên nhân – kết quả,…

(BAIVIET.COM)