Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang 72 – 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Nêu vắn rắt những cách phát triển từ vựng và thảo luận vấn đề: Từ vựng của một ngôn ngữ có thể không thay đổi được không?

Trả lời:

Từ vựng được phát triển bằng những hình thức:

– Phát triển nghĩa của từ.

– Phát triển về số lượng từ ngữ: tạo từ ngữ mới hoặc mượn tiếng nước ngoài.

– Từ vựng của một ngôn ngữ không thể không thay đổi. Do tự nhiên, xã hội luôn vận động, phát triển không ngừng. Nhận thức của con người về thế giới cũng phát triển thay đổi theo. Nếu từ vựng của một ngôn ngữ không thay đổi thì ngôn ngữ đó không thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp, nhận thức của con người bản ngữ.

(BAIVIET.COM)