Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tâp (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt trang 69 – 72 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 4. Tìm 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau; 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.

Trả lời:

chính – phụtri thức, địa lí, gia sư, học viện, bạch mã, …
phụ – chínhcường quốc, tham chiến, cách mạng, nhập gia, nhật mộ

(BAIVIET.COM)