Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Người trong bao trang 65 – 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Tìm một vài thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có nội dung gần gũi với “lối sống trong bao”, với kiểu người như Bê-li-cốp.

Trả lời:

Một số thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có nội dung gần với lối sống và kiểu người trong bao:

– Mũ ni che tai.

– Con ốc nằm co.

– Rụt cổ rùa.

– Co vòi rụt cổ.

– Nhát như thỏ đế.

– Len lét như thần lằn mồng năm.

(BAIVIET.COM)