Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Nhân hóa trang 59 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 4: Hãy cho biết phép nhân hóa trong mỗi đoạn trích dưới đây được tạo ra bằng cách nào và tác dụng của nó như thế nào.

Trả lời:

a) núi ơi: trò chuyện, xưng hô với vật như người.

b) – (cua cá) tấp nập; (cỏ, vạc, sếu, le …) cãi cọ om sòm: dùng từ ngữ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật;

– họ (cò, sếu, vạc, le …), anh (cò): dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật.

c) (chòm cổ thụ) dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm, lặng nhìn; (thuyền) vùng vằng: dùng từ ngữ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của sự vật.

d) (cày) bị thương; thân mình, vết thương, cục máu: dùng từ ngữ vốn chỉ hoạt động, tính chất, bộ phận của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.

(BAIVIET.COM)