Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu phủ định trang 54 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Các câu sau đây có phải là câu phủ định không? Những câu này dùng để làm gì? Đặt những câu có ý nghĩa tương đương.

a) Đẹp gì mà đẹp!
b) Làm gì có chuyện đó!
c) Bài thơ này mà hay à?
d) Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? (Nam Cao, Lão Hạc)

Trả lời:

a) Câu cảm thán mang nghĩa phủ định

b) Câu cảm thán mang nghĩa phủ định

c) Câu nghi vấn với ý nghĩa bác bỏ

d) Câu nghi vấn với ý nghĩa thể hiện cảm xúc (ngao ngán)

Đặt những câu có ý nghĩa tương đương:

– Không đẹp gì cả!

– Không có chuyện đó đâu!

– Bài thơ chẳng không hay.

– Cụ không biết chứ tôi có sung sướng đâu.

(BAIVIET.COM)