Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật trang 47 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Những câu sau đây có phải là câu trần thuật không? Những câu này dùng để làm gì?

a) Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì cất dở mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về.

(Thạch Sanh)

b) Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải.”.

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi)

Trả lời:

a) Câu ( a) là câu trần thuật dùng để cầu khiến (Lý Thông nhờ Thạch Sanh đi canh miếu thờ).

b) Câu trần thuật thứ nhất của đoạn ( b) để kể sự tình. Câu trần thuật thứ hai để cầu khiến: mong muốn có anh trai đi nhận giải cùng.

(BAIVIET.COM)