Giải câu 4 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ láy trang 42 – 45 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Đặt câu với mỗi từ: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi.

Trả lời:

– Cô giáo em có dáng người nhỏ nhắn.

– Anh Dũng nói năng nhỏ nhẹ như con gái.

– Mẹ chăm chút cho các con từ những cái nhỏ nhặt nhất.

– Bạn bè không nên nhỏ nhen với nhau.

– Cánh chim nhỏ nhoi giữa bầu trời cao rộng.

(BAIVIET.COM)