Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 liên quan đến những từ ngữ nào trước đó.

Trả lời:

a) kể cả anh – giải thích cho cụm từ mọi người; chú thích phạm vi bao quát của cụm từ này.

b) các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ – giải thích cho cụm từ Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này; cụ thể hoá ý nghĩa cho cụm từ này.

c): những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới chú thích cho cụm từ lớp trẻ, mở rộng đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa về vai trò của lớp trẻ đối với tương lai của đất nước.

d) có ai ngờ, thương thương quá đi thôi chú thích về thái độ của người nói đối với sự việc được nói đến.

(BAIVIET.COM)