Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu nghi vấn (Tiếp theo) trang 24 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Trong giao tiếp, nhiều khi những câu nghi vấn như “Anh ăn cơm chưa?”, “Cậu đọc sách đấy à?”, “Em đi đâu đấy?” không nhằm để hỏi. Vậy trong những trường hợp đó, câu nghi vấn dùng để làm gì? Mối quan hệ giữa người nói và người nghe ở đây như thế nào?

Trả lời:

Trong giao tiếp những câu như: “Anh ăn cơm chưa?”, “Cậu đọc sách đấy à?” không nhằm để hỏi mà dùng để chào hỏi. Mối quan hệ của người nói và người nghe ở đây gần gũi và thân thiện.

(BAIVIET.COM)