Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Các câu trên sai ở chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thúy sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

Trả lời:

a) Sử dụng sai và thừa quan hệ từ “và”

Sửa thành: Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông, nó bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Phần vị ngữ được đặt sai vị trí.

Sửa thành: Thúy vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em.

c) Thiếu chủ ngữ.

Sửa thành: Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và em được bạn ấy cho một cây bút mới.

(BAIVIET.COM)