Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 115 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 4. Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau đây:

– Món quà anh gửi, tôi đã đưa tận tay chị ấy rồi.

– Bố tôi đưa khách ra đến cổng rồi mới trở về.

– Cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu.

– Anh đừng làm như thế người ta nói cho đấy.

– Cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi.

Trả lời:

Có thể thay thế như sau:

  • đưa – trao
  • đưa – tiễn
  • kêu – phàn nàn, ca thán
  • nói – mắng
  • đi – mất

(BAIVIET.COM)