Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 4. Đặt câu ghép với mỗi cặp từ hô ứng dưới đây:

a) … vừa… đã… (hoặc … mới… đã; …chưa… đã…)

b) ….đâu… đấy (hoặc …nào… nấy; … sao…. vậy…)

c) … càng… càng…

Trả lời:

a) Em trai vừa ngã, nó đã chạy đến nơi.

b) Tôi đi đâu, nó đi đấy.

c) Tôi càng lớn, tôi càng thấy mình trẻ con.

(BAIVIET.COM)