Giải câu 4 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 – 11 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 4. Chỉ ra những từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa của mỗi nhóm từ ngữ sau đây:

a) thuốc chữa bệnh: át-xpi-rin, ăm-pi-xi-lin, pê-ni-xi-lin, thuốc giun, thuốc lào.

b) giáo viên: thầy giáo, cô giáo, thủ quỹ.

c) bút: bút bi, bút máy, bút chì, bút điện, bút lông.

d) hoa: hoa hồng, hoa lay-ơn, hoa tai, hoa thược dược.

Trả lời:

a. Từ thuốc lào- đây không phải tên loại thuốc chữa bệnh

b. Từ thủ quỹ- không thuộc phạm vi nghĩa của từ giáo viên

c. Từ bút điện- không thuộc phạm vi nghĩa từ bút (viết)

d. Từ hoa tai-không thuộc phạm vi nghĩa từ hoa (thực vật)

(BAIVIET.COM)