Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Ngữ Cảnh trang 102 – 106 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Đọc những câu thơ sau trong bài thơ Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương và cho biết những yếu tố nào trong ngữ cảnh đã chi phối nội dung của những câu đó.
– Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
– Lộng cắm rợp trời quan sứ đến,
Váy lê quét đất mụ đầm ra.

Trả lời:

Sự kiện vào năm Đinh Dậu (1987), chính quyền thực dân do Pháp lập nên mở khoa thi chung ở Nam Định. Theo thông lệ, kì thi Hương cứ ba năm được tổ chức một lần. Trong kỳ thi đó, toàn quyên Pháp ở Đông Dương dã cùng vợ đến dự.

(BAIVIET.COM)