Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói quá trang 101 – 103 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 4. Tìm năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá.

Mẫu: ngáy như sấm.

Trả lời:

Những thành ngữ so sánh có sử dụng biện pháp nói quá:

+ Đen như than.

+ Nhanh như chớp.

+ Đau như đứt ruột.

+ Khỏe như voi.

+ Nắng như đổ lửa.

(BAIVIET.COM)