Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn trang 103 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 4: Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, những câu mở đầu sau đây còn có tác dụng gì?

a) Xưa có một người thợ mộc dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.

(Đẽo cày giữa đường)

b) Người kiếm củi tên mỗ ở huyện Lạng Giang, đang bổ củi ở sườn núi, thấy dưới thung lũng phía xa, cây cỏ lay động không ngớt mới vác búa đến xem, thấy một con hổ trán trắng, cúi đầu cào bới đất, nhảy lên, vật xuống, thỉnh thoảng lấy tay móc họng, mở miệng nhe cái răng, máu me, nhớt dãi trào ra.

(Vũ Trinh)

Trả lời:

a) Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật, câu này còn có nghĩa kể, thuật lại việc “dốc hết vốn” để mua gỗ làm nghề đẽo cày.

b) Câu đơn ngoài việc kể về nhân vật, còn có tác dụng miêu tả về nhân vật.

(BAIVIET.COM)