Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Phép phân tích và tống hợp trang 9 – 10 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Qua đó, em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận?

Trả lời:

Phép phân tích giúp chúng ta hiểu sâu sắc, cụ thể các đặc điểm của đối tượng mà chúng ta đang quan tâm. Kết quả của việc phân tích sẽ là cơ sở để tiến tới kết luận một vấn đề nào đó. Không có sự phân tích đúng đắn thì sẽ làm mất đi tính thuyết phục của kết luận.

(BAIVIET.COM)