Giải câu 4 – Khái niệm, đặc điểm (trang 24 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Khái niệm, đặc điểm (Trang 24 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Văn bản trang 23 – 25 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Về hình thức, văn bản 3 có dấu hiệu mở đầu và kết thúc như thế nào?

Trả lời:

– Văn bản (3) là một văn bản chính luận được trình bày dưới dạng “lời kêu gọi”. Phần mở đầu của văn bản gồm tiêu đề và một lời hô gọi (Hỡi đồng bào toàn quốc!) để dẫn dắt người đọc vào phần nội dung, gây sự chú ý.

– Phần kết thúc là hai khẩu hiệu (cũng là hai lời hiệu triệu) để khích lệ ý chí và lòng yêu nước của “quốc dân đồng bào”.

(BAIVIET.COM)